Add BioDiscQi di Twitter!!

Semak di KPDNKK bagi sebarang bisnes yg anda mahu join...

KPDNKK merupakan 1 kementerian yang mengawal aktiviti perniagaan di Malaysia bagi mengelakkan sebarang salah laku dilakukan.

Penubuhan Kementerian
 • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan ditubuhkan pada 27 Oktober 1990.
   
 • Matlamat penubuhan Kementerian adalah untuk menggalak pembangunan perdagangan dalam negeri yang beretika dan melindungi kepentingan pengguna.
   
 • Peranan dan fungsi Kementerian telah diperluaskan pada tahun 2009 untuk merangkumi sektor francais dan koperasi. 
Fungsi KPDNKK
KPDNKK menggubal dasar, strategi dan mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan.
Bidang Tugas Kementerian:

Perdagangan Dalam Negeri

 •     Menentukan dan memantau harga barang-barang perlu;
 •     Melesenkan penjualan dan pengedaran barang-barang perlu;
 •     Melesenkan penjualan dan pengedaran barangan petroleum dan petrokimia;
 •     Menyelaraskan dasar, peraturan dan aktiviti berkaitan keselamatan industri petroleum, petrokimia dan gas;
 •     Melesenkan urusniaga jualan langsung;
 •     Melaksanakan peraturan timbang dan sukat;
 •     Menyelaras perkara mengenai perbadanan, syarikat dan perniagaan mengikut akta berkaitan;
 •     Menggalakkan amalan tadbir urus korporat yang baik; dan
 •     Mentadbir dan membangunkan sistem perlindungan harta intelek.

Kepenggunaan

 •     Melaksanakan program pendidikan pengguna;
 •     Memperkukuhkan program kesedaran pengguna dan perlindungan pengguna; dan
 •     Menggalakkan dan membantu gerakan kepenggunaan.


Published with Blogger-droid v1.7.4
Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment